Välj en sida

Visste du att ...

... arabiska skrivs från höger till vänster!

... det mest utmanande språket är japanska, eftersom man måste lära sig tusentals tecken med tre olika skrivsätt!

... det finns cirka sju tusen olika språk i världen!

... det ungerska språket har över 18 kasusformer!

... det bengaliska språket sägs vara världens vackraste språk.

... ordens betydelse i det kinesiska språket ofta ändras beroende på deras ton, eller intonation!

... de mest talade språken i världen är kinesiska, spanska och engelska!

... estniska är ett av de svåraste språken. Få språk är så komplicerade som estniska!